خر حساس و رمانتیک !

خر حساس و رمانتیک

سخت حساس و رمانتیک است خــر ،

قیمتش بالاست ، آنتیک است خــــر !

صاحب برنامه ، تاکتیک است خـــــــر ،

غالباً قدری فِناتیک است خـــــــــــــر !

آفرین ، چون خرشناسی  محشــری ،

عَرعَرونی ، عَرعـَـــــرانی ، عَرعَــــری !

شیخ ما را پرسیدند ، در بلاد کبیره ، که جایی خالی از اغیار و آرام به جهت قضای حاجت نباشد ، چه باید کرد ؟ فرمود ، باشد ، و آن را در آخرالزمان کتابخانه گویند . پس مریدان از این آینده‌نگری شیخ  تنبان‌ها دریدند ،و نشیمنگاه بر زمین کوبیدند ، چندانکه از هوش برفتند  ، و چون به هوش امدند ، شیخ به کتابخانه دیدند .... 

بقیه کرامات شیخ ما را با کلیک بر آدرس زیر بخوانید ::

از کرامات شیخ ما این است ! 


/ 0 نظر / 74 بازدید