اول ، دوم ، سوم !

اول :: چه تفاوت دارد ؟

دوستی آماری داده از وضع آشفته اقتصادی ، دوستی دیگر پرسیده ، آمار و ارقام درست ولی چه مقدارش را لگد اوباما که بر حلقمان فشار می آورد باعث شده چه مقدار بی کفایتی؟

برایش نوشتم ::نمیدانم عزیز ، ولی مگر فرقی هم میکند؟ شما فکر کن آن فشار هم نتیجه بی کفایتی است ، یا بر عکس ! ، چه تفاوت دارد؟ یا اصلاً فکر کن همه اش ناشی از فشار است ، یا نه همه اش نتیجه بی کفایتی است ، چه تفاوت دارد؟ به قول آن که برای خاله سوسکه میخواند:: طالعت هست بلند ، چون من امروز شما را دیدم ، واقعاً طالع خوبی داری ، بُرجتان در قمر است ، یا قمر در عقرب ، چه تفاوت دارد؟ چه تفاوت دارد؟

دوم :: من دلم بچه میخواد !

به گزارش خبرگزاری فارس ، کبری خزعلی ، رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده ، در همایش «تنظیم جمعیت، توطئه صهیونیستی»، در اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به منابع و گستردگی سرزمینی ایران اظهار داشت ::

کشور ظرفیت 400 میلیون نفر را دارد! 

من کمپلت عاشق خبرهایی هستم که سه خط معرفی نامه داره  ، سه کلمه خبر ، امیدوارم همینطوری که در حرکت یک ضرب از جمعیت 300 میلیونی آمریکای جهانخوار جلو زدیم ، در حرکت دوضرب از چین جلو بزنیم!

سوم :: دلم ریش ریش می شود !

دلم ریش ریش میشود وقتی آدمی دیوانه و متوهم از جنگ میگوید و از پیروزی برق آسا ، از آتیلا و چنگیز و هیتلر بگذریم ، یاد صدام می افتم ، زمانی که با پاره کردن قطعنامه الجزایر از فتح سه روزه تهران میگفت ، از آن دیوانه که از عملیات فروغ جاویدانش میگفت  و از وعده دیدار در تهران ، از جورج بوش که بر فراز ناو هواپیمابرش از فتح برق آسای عراق میگفت ، و از سعید الصحاف با مزه که وعده قطع سر مار (آمریکا) را در بغداد میداد .......دلم ریش ریش میشود وقتی نتانیاهو دیوانه را میبینم با آن تصویر مسخره در سازمان ملل از جنگ میگوید .....این روزها مرتب دلم ریش ریش میشود!

/ 0 نظر / 44 بازدید