کشکول شیخ نهایی

هر کی پیام سیاسی بده خیلی خره !

حاضری سیگار رو ترک کنی؟
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٢  کلمات کلیدی: رازهای زندگی شیرین مشترک !

بیخ نوشت اول کار :: آقایان در زندگی مشترک با سئوالاتی از سوی همسرشان روبرو میشوند ، که اگر پاسخ استاندارد آن را به درستی ندانند ، حسابشان با کرام الکاتبین خواهد بود .

درس یازدهم ::

حاضری سیگار رو به خاطر من ترک کنی؟

اگر سیگار میکشید این دستورالعمل یک عمر به شما کمک میکند ، قیافه جدی و مصمم بگیرید و بگویید::"به خاطر تو جونم رو هم ترک میکنم !" ، سپس یک پاکت خالی سیگار از جیبتان در آورید و همانطور که ما آمریکا را چُماله میکنیم آنرا چماله کرده و به زمین بزنید،سپس از منزل خارج شوید و یک نخ سیگار دود کنید، دقت کنید این دستوالعمل را راجع به شیشه و کراک و ...استفاده نکنید که حسابتان با کرام الکاتبین خواهد بود، ... منتظر رازهای جدید زندگی شیرین زناشویی باشید.

بیخ نوشت لغوی :: یحتمل به جای "چماله" در بلاد دیگر از لغت "مچاله" استفاده میشود ، مریدان مختارند از ورژن اصفهانی ذکر شده ، و یا دیگری  استفاده کنند !


 
حاضری خونه رو به اسم من بزنی؟
ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٠  کلمات کلیدی: رازهای زندگی شیرین مشترک !

بیخ نوشت اول کار :: آقایان در زندگی مشترک با سئوالاتی از سوی همسرشان روبرو میشوند ، که اگر پاسخ استاندارد آن را به درستی ندانند ، حسابشان با کرام الکاتبین خواهد بود .

درس دهم ::

حاضری سند خونه رو به اسم من بزنی !

نگرانی شما را درک میکنیم ، در هر صورت حسابتان با کرام الکاتبین خواهد بود ، از دست دادن شریک زندگی ، یا پس انداز یک عمر کار شما را تهدید میکند! ، این پرسش هیچ گونه پاسخ استانداردی ندارد ، دستانتان را زیر چانه بگذارید، چروکهای پیشانی را را در هم کشید ، و به شکاف تَرَک روی دیوار خیره شوید و هیچ مگویید و در همان حال منزل را تَرک کنید ! .....، مواظب باشید دستانتان را کجا میگذارید ، کجایتان را در هم میکشید ، و به کدامین تَرَک خیره میشوید .... منتظر رازهای جدید زندگی شیرین زناشویی باشید.


 
تا حالا به من دروغ گفتی ؟
ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٩  کلمات کلیدی: رازهای زندگی شیرین مشترک !

بیخ نوشت اول کار :: آقایان در زندگی مشترک با سئوالاتی از سوی همسرشان روبرو میشوند ، که اگر پاسخ استاندارد آن را به درستی ندانند ، حسابشان با کرام الکاتبین خواهد بود .

درس نهم ::

تا حالا به من دروغ گفتی ؟

راحت باشید ، فکر کنید قصد اعلام نرخ تورم را دارید ، اگر راستگو هستید که بی خیال ، اگه دروغگو هستید که یه دروغ دیگه هم روش ! ابروان خود را گره کنید و طوری که ماتحتتان مرتعش شود با قاطعیت بگویید :: "دروغ ؟؟....هرگز!!" ، ....مواظب باشید ، اگر اشتباهاً اعضا و جواحی که قرار بود یکی گره شود ، و دیگری مرتعش شود عوض شود حسابتان با کرام الکاتبین خواهد بود  .... خطرناکه حسن !  ،..... منتظر رازهای جدید زندگی شیرین زناشویی باشید.


 
بار اول که منو دیدی چه حالی داشتی؟
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٧  کلمات کلیدی: رازهای زندگی شیرین مشترک !

بیخ نوشت اول کار :: آقایان در زندگی مشترک با سئوالاتی از سوی همسرشان روبرو میشوند ، که اگر پاسخ استاندارد آن را به درستی ندانند ، حسابشان با کرام الکاتبین خواهد بود .

درس هشتم ::

اولین بار که منو تو خواستگاری دیدی چه حالی داشتی؟

به اعصاب خود مسلط باشید ، خانمها عاشق مرور خاطرات شیرین گذشته اند ، جواب استاندارد این پرسش یک جمله است :: "عزیزم ، فلبم به طپش افتاده بود !" ، دقت کنید از طپش جاهای دیگر ، نظیر لرزش ماتحت از مشاهده هیبت پدر زن ، و یا تالاپ تولوپ قلبتان از وحشت مادر زن ، و یا میزان مهریه و .....موارد مشابه صحبت نکنید که حسابتان با کرام الکاتبین خواهد بود ، به یاد داشته باشید هر گونه توضیح اضافی خطرات جانی درپی دارد! ..... منتظر رازهای جدید زندگی شیرین زناشویی باشید.

بر اساس کامنتی از آیدای عزیز ، صاحب بلاگ "راز آتش"


 
تا حالا هیچوقت عاشق شدی ؟
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٦  کلمات کلیدی: رازهای زندگی شیرین مشترک !

بیخ نوشت اول کار :: آقایان در زندگی مشترک با سئوالاتی از سوی همسرشان روبرو میشوند ، که اگر پاسخ استاندارد آن را به درستی ندانند ، حسابشان با کرام الکاتبین خواهد بود .

درس هفتم ::

تا حالا هیچوقت عاشق شدی ؟

خونسردی خود را حفظ کنید ، تازه عروسان گاهی چنین سئوالی می کنند ، دقت کنید اگرچه دروغ در ارائه آمار تورم واجب کفایی است ، ولی در این مورد خاص واجب موکد است ، جواب استاندارد این پرسش یک جمله است "عزیزم ، تو اولین و آخرین عشق من هستی !"  ، دقت کنید از جوابهایی نظیر برو بابا حال نداری ، و یا گشنگی نخوردی که عاشقی یادت بره ، .....و موارد مشابه پرهیز کنید که حسابتان با کرام الکاتبین خواهد بود ..... منتظر رازهای جدید زندگی شیرین زناشویی باشید.


 
من برات میمیرم ، تو چطور ؟
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٥  کلمات کلیدی: رازهای زندگی شیرین مشترک !

بیخ نوشت اول کار :: آقایان در زندگی مشترک با سئوالاتی از سوی همسرشان روبرو میشوند ، که اگر پاسخ استاندارد آن را به درستی ندانند ، حسابشان با کرام الکاتبین خواهد بود .

درس ششم ::

من بَرات میمیرم ، تو چطور ؟

خونسردی خود را حفظ کنید ، موضوع جدی نیست ، این فقط  یک تعارف است و جواب استاندارد آن این است که یک چیزی روی تعارف بگذارید و به وی باز گردانید ، مثلا :: "من اول برات میمیرم ، بعد ریز ریز میشم !" ، .... دقت کنید ، اگر چیزی به آن اضافه نکنید ، یا از جوابهایی نظیر من هم برات میمیرم ، برو بابا حالت خوشه ، ماشالا ، ایشالا ، .....و موارد مشابه استفاده کنید حسابتان با کرام الکاتبین خواهد بود ..... منتظر رازهای جدید زندگی شیرین زناشویی باشید.


 
اگه من بمیرم چیکار میکنی ؟
ساعت ٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٤  کلمات کلیدی: رازهای زندگی شیرین مشترک !

بیخ نوشت اول کار :: آقایان در زندگی مشترک با سئوالاتی از سوی همسرشان روبرو میشوند ، که اگر پاسخ استاندارد آن را به درستی ندانند ، حسابشان با کرام الکاتبین خواهد بود .

درس پنجم ::

اگه من بمیرم چیکار میکنی ؟

به ندرت خانمها از این کارها میکنند ، ولی ما احتیاطاً عرض میکنیم ، جواب استاندارد این سئوال فقط یک جمله است :: "من اون روز زنده نیستم که این خبر رو بشنوم !" ، .... دقت کنید ، برای اینکه پاسختان اثر بخش باشد میتوانید یک پیاز بزرگ پوست بکَنید ، از پاسخهایی نظیر ، نترس خانمها تا ما رو نکُشند هیچ چیزیشون نمیشه ، یا حالا کو تا اون موقع ، یا بادمجون بم آفت نداره پرهیز کنید که حسابتان با کرام الکاتبین خواهد بود ..... منتظر رازهای جدید زندگی شیرین زناشویی باشید. 


 
منو بیشتر دوست داری یا مامانت رو؟
ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱۱  کلمات کلیدی: رازهای زندگی شیرین مشترک !

بیخ نوشت اول کار :: آقایان در زندگی مشترک با سئوالاتی از سوی همسرشان روبرو میشوند ، که اگر پاسخ استاندارد آن را به درستی ندانند ، حسابشان با کرام الکاتبین خواهد بود .

درس چهارم ::

من رو بیشتر دوست داری یا مامانت رو ؟ 

خانمها گاهی دست به مقایسه می زنند ، جواب استاندارد این سئوال فقط یک جمله است :: "خوب معلومه عزیزم تو رو !" ، .... دقت کنید اگر مامان جانتان در محل حضور دارد هیچ جوابی ندهید که حسابتان با کرام الکاتبین خواهد بود ،  در این صورت از روش یابو آب دادن استفاده کنید ، به این شکل که محکم ماتحتتان را به زمین بکوبید و وانمود کنید که آنجایتان زخم شده است ، تا همسرتان سوال را فراموش کرده و حواسش به جایی دیگر معطوف شود ..... منتظر رازهای جدید زندگی شیرین زناشویی باشید. 


 
من زیباترم یا آنجلینا لوپز ؟
ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٠  کلمات کلیدی: رازهای زندگی شیرین مشترک !

بیخ نوشت اول کار :: آقایان در زندگی مشترک با سئوالاتی از سوی همسرشان روبرو میشوند ، که اگر پاسخ استاندارد آن را به درستی ندانند ، حسابشان با کرام الکاتبین خواهد بود .

درس سوم ::

من زیباترم یا آنجلینا لوپز ؟ 

خونسردی خود را حفظ کنید ، خانمها گاهی برای آنکه میزان علاقه شما را به خود بسنجند از این سئوالات می پرسند ، جواب استاندارد آن فقط یک جمله است :: "آنجلینا لوپز دیگه کدوم خریه ؟" ،  دقت کنید اگر این سئوال را با جوابی تشریحی پاسخ دهید حسابتان با کرام الکاتبین خواهد بود ، اگر به جای "آنجلینا لوپز" از شخص دیگری نام برده شد ، شما هم همان اسم را به کار برید ، لیکن به جای خر از هیچ حیوان دیگری استفاده نکنید ! ..... منتظر رازهای جدید زندگی شیرین زناشویی باشید. 

بیخ نوشت اخلاقی :: به دلیل پرهیز از توهین به شخصیتی حقیقی از نام فرضی "آنجلینا لوپز" استفاده شده است !


 
اگر مریض بشم چیکار میکنی ؟
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٩  کلمات کلیدی: رازهای زندگی شیرین مشترک !

بیخ نوشت اول کار :: آقایان در زندگی مشترک با سئوالاتی از سوی همسرشان روبرو میشوند ، که اگر پاسخ استاندارد آن را به درستی ندانند ، حسابشان با کرام الکاتبین خواهد بود .

درس دوم ::

اگه من مریض بشم چیکار میکنی ؟

خوب این سئوالی است که خانمها ممکن است حتی زمانی که کاملاً در صحت و سلامت هستند از شما بپرسند ،  جواب استاندارد آن فقط یک جمله است :: " یکی از کلیه هایم را میفروشم و خرج درمانت خواهم کرد !" ،  دقت کنید هیچگاه زیاده روی نکنید ، فروش دو کلیه نشان دهنده خالی بندی شماست ، همچنین اگر از فروش سایر اعضا و جوارح نظیر قلب ، ریه ، طحال ، بیضه ....و نظایر آن استفاده کنید حسابتان با کرام الکاتبین است ..... منتظر رازهای جدید زندگی شیرین زناشویی باشید . 


 
من رو چقدر دوست داری ؟
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۸  کلمات کلیدی: رازهای زندگی شیرین مشترک !

بیخ نوشت اول کار :: آقایان در زندگی مشترک با سئوالاتی از سوی همسرشان روبرو میشوند ، که اگر پاسخ استاندارد آن را به درستی ندانند ، حسابشان با کرام الکاتبین خواهد بود .

درس اول ::

من رو چقدر دوست داری ؟

خوب این سئوالی است که هر چند روز یکبار خانمها می پرسند ، جواب استاندارد آن فقط یک جمله است :: " قَد تموم ستاره ها " ، دقت کنید اگر همسر دلبندتان هزار بار نیز این سئوال را بپرسد ، جواب همان است که گفتیم ، از پاسخهایی نظیر ، به اندازه مامان جونم ، به اندازه خواهر خوشگلم ، به اندازه ماه شب چارده ، به اندازه زن اولم ، ..... و موارد مشابه به شدت پرهیز کنید که حسابتان با کرام الکاتبین است ..... منتظر رازهای جدید زندگی شیرین زناشویی باشید .