کشکول شیخ نهایی

هر کی پیام سیاسی بده خیلی خره !

خر چه داند قیمت قند و نبات !
ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٢  کلمات کلیدی: عَرعَرونی ، عَرعَرانی ، عَرعَری !

بیخ نوشت اول کار :: چون مثنوی ،  بخوانید بند بیست و چهارم را:: 

خــَــــــــــر چه داند قیمت قند و نبات ،

خــَــــــــــر نشد حلٌال حـلٌ ِمشکلات !

خــَــــــــــر فقط بین اَهَــــــمّ و اُمّهات ،

هست در فکــــــــــــر شکار مؤمِنات !

پس اگـــَــــــــر با لعبتی هم بستری ،

عَرعَـــرونی ، عَرعَـرانی ، عَرعَــــــری!

بیخ نوشت آخر کار :: با فشار ماوس بر عبارت "عرعرونی ، عرعرانی ، عرعری" در عنوان مطلب ، بقیه بندها را هم بخوانید !....عَرعَر  سیاسی ممنوع !